การศึกษาบทบาทของกรดอะมิโนในโปรตีนสารพิษ Cyt2Aa2 จาก Bacillus thuringiensis ที่มีความสำคัญต่อการจับกับเยื่อหุ้มเซลล์

Publish Year International Journal 1
2016 exน.ส.ปาจรีย์ สายต่อเนื่อง, exผศ.ดร.บุญเฮียง พรมดอนกอย, inดร.อัญชณี คูเบอร่า, รองศาสตราจารย์, "Alanine-162 of Bacillus thuringiensis Cyt2Aa2 toxin is essential for membrane binding and oligomerisation", BIOCONTROL SCIENCE AND TECHNOLOGY, ปีที่ 26, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2016, หน้า 928-937
Publish Year International Conference 3
2016 exน.ส.ปวีณา อุยิง, exผศ.ดร.บุญเฮียง พรมดอนกอย, inดร.อัญชณี คูเบอร่า, รองศาสตราจารย์, "Insecticidal activity of Bacillus thuringiensis Vip3Aa toxin against lepidopteran pest in Thailand", The 5th International Biochemistry and Molecular Biology Conference, 26 - 27 พฤษภาคม 2016, สงขลา ประเทศไทย
2013 exนางสาวปาจารีย์ สายต่อเนื่อง, exผศ.ดร.บุญเฮียง พรมดอนกอย, inดร.อัญชณี คูเบอร่า, รองศาสตราจารย์, "BIOCHEMICAL CHARACTERIZATIN OF MEMBRANE BINDING SITE OF BACILLUS THURINGIENSIS CYT2Aa TOXIN", 8th International Symposium of the Protein Society of Thailand. , 5 - 7 สิงหาคม 2013, อื่นๆ ประเทศไทย
2011 exนายวัชรากร มงคล, exผศ.ดร.บุญเฮียง พรมดอนกอย, inดร.อัญชณี คูเบอร่า, รองศาสตราจารย์, "Assessment of the cell membrane composition on the specificity of Bacillus thuringiensis Cyt2Aa toxin.", The 6th international symposium of the protein society of Thailand., 30 สิงหาคม - 2 กันยายน 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย