ผลกระทบของข้อบกพร่องต่อพฤติกรรมทางกลและการวิบัติของคานคอนกรีตเสริมเหล็กที่ได้รับการเสริมกำลังด้วยวัสดุคอมโพสิตเสริมเส้นใย

Publish Year International Conference 1
2016 inดร.จักรพันธ์ เทือกต๊ะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนส. ชญาภา อยู่ป้อม, "Defect Criticality in FRP/Concrete Bond Joint - A Finite Element Study", Eighth International Conference on Fibre-Reinforced Polymer (FRP) Composites in Civil Engineering, 14 - 16 ธันวาคม 2016, เขตบริหารพิเศษฮ่องกง