การสร้างตัวแทนคุณลักษณะขั้นสูงที่มีประสิทธิภาพโดยการใช้ข้อมูลที่ไม่มีการกำหนดเป้าหมาย