การสร้างตัวแทนคุณลักษณะขั้นสูงที่มีประสิทธิภาพโดยการใช้ข้อมูลที่ไม่มีการกำหนดเป้าหมาย

Publish Year International Conference 1
2014 inดร.เอกชัย ไพศาลกิตติสกุล, รองศาสตราจารย์, exรพีพล จงประชาวัฒน์, "Post-processing of unsupervised dictionary learning in handwritten digit recognition", International Symposium on Communications and Information Technologies, 24 - 26 กันยายน 2014, อินชอน สาธารณรัฐเกาหลี