วัสดุผสมของกราฟีนและแมงกานีสออกไซด์ไฮเดรตที่เคลือบบนกระดาษคาร์บอนไฟเบอร์สำหรับทำขั้วของตัวเก็บประจุไฟฟ้าเคมียิ่งยวดที่มีประสิทธิภาพสูง