การคัดแยกกระเจี๊ยบเขียวที่มีแมลงผังตัวอยู่ภายในโดยวิธีไม่ทำลายด้วยคลื่นเนียร์อินฟราเรดย่านใกล้