การระบุยีนที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์กรดอินโดล-3-แอซิติกในยีสต์ Saccharomyces cerevisiae


แสดงความคิดเห็น

(0)