การผลิตเปปไทด์จากข่อยที่เป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งและการศึกษากลไกต้านมะเร็งเบื้องต้น