การใช้เทคนิคสภาพเครียดของพืชในการปลูกดาวเรืองเพื่อเพิ่มฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและปริมาณสารสำคัญ

Publish Year National Conference 1
2015 exณัฐกุล บุญวงศ์, inดร.เบญญา มะโนชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exJeong Hwa Hong, "อิทธิพลของคุณภาพแสงต่อสารต้านอนุมูลอิสระและลูทีนในดอกดาวเรือง", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 53 , 3 - 6 กุมภาพันธ์ 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย