แนวทางการใช้น้ำอิเล็กโทรไลซ์ชนิดเป็นกลางเป็นทางเลือกทดแทนสารฆ่าเชื้อกลุ่มคลอรีนสำหรับลดการปนเปื้อนแบคทีเรียก่อโรคในอุตสาหกรรมแปรรูปกุ้ง

Publish Year International Conference 1
2016 inดร.ปัทมา ระตะนะอาพร, รองศาสตราจารย์, exนางสาวนฤมล จอมมาก, "Uses of Neutral Electrolyzed Water for Microbial Decontamination of Shrimp", The 7th World Fisheries Congress, 23 - 27 พฤษภาคม 2016, ปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี