การเพิ่มความสามารถการทดสอบประสิทธิภาพและภาระงานซอฟต์แวร์ใน JMeter

Publish Year National Conference 1
2014 exนพธน ผาสุข, inดร.อุษา สัมมาพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเพิ่มความสามารถการทดสอบประสิทธิภาพและภาระงานซอฟต์แวร์ใน JMeter", การประชุมวิชาการระดับชาติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 6 (NCIT 2014), 27 กุมภาพันธ์ - 28 มีนาคม 2014, ปากช่อง นครราชสีมา ประเทศไทย