การถ่ายภาพด้วยนิวตรอน สำหรับต้นกำเนิดนิวตรอนจากเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัยที่มีอยู่ในประเทศไทย โดยการสร้างตัวทำขนาน