การปรับปรุงความทนต่อการตายของสาหร่ายเซลล์เดียวโดยการเพิ่มการผลิตกลูตาไธโอน เพื่อการผลิตไบโอดีเซล

Publish Year International Journal 1
2016 exPornpan Napaumpaiporn, inดร.อัญชลี ศิริขจรกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effects of high temperature on carotenoid accumulation and gene expression in the model green alga Chlamydomonas reinhardtii", Chiang Mai Journal of Science , ปีที่ 43, ฉบับที่ 3, เมษายน 2016, หน้า 452-460

แสดงความคิดเห็น

(0)