การเตรียมฟิล์มพอลิเมอร์ผสมเทอร์โมพลาสติกสตาร์ช/เอทิลีนไวนิลแอลกอฮอล์ด้วยกระบวนการเป่าขึ้นรูปฟิล์มแบบต่อเนื่อง

Publish Year National Conference 1
2012 exJitrawee Sukema, inดร.อำพร เสน่ห์, รองศาสตราจารย์, "Effect of Glycerol on Miscibility of Thermoplastic Starch/Poly(ethylene-co-vinyl alcohol) Blends", 7th International Conference on Materials Science and Technology, 7 - 8 มิถุนายน 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย