การตรวจหา gtf ยีนและการแสดงออกในแลคติกแอซิดแบคทีเรีย เพื่อการผลิตเบต้า-กลูแคน

Publish Year International Conference 1
2013 inนางสาวกัญญรัตน์ กัญญาคำ, inนางพัทธินันท์ วาริชนันท์, "Enhancement of GABA and phytosterol contents by Lactobacillus plantarum 22 on the fermentation of Sangyod rice", The 5th International Conference on Fermentation Technology for Value Added Agricultural Products, 21 - 23 สิงหาคม 2013, ขอนแก่น ประเทศไทย