การหาตำแหน่งยีนต้านทานโรคใหม้แบบกว้างในข้าวพันธุ์ IR64 ด้วยประชากรผสมกลับ


แสดงความคิดเห็น

(0)