การทดสอบประสิทธิภาพของหลอดไฟ LED แสงสีต่าง ๆ เพื่อใช้ล่อหมึกหอม

Publish Year National Conference 1
2014 inดร.จรวย สุขแสงจันทร์, รองศาสตราจารย์, exสนธยา ผุยน้อย, inดร.มณฑล อนงค์พรยศกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exกมลพันธ์ อวัยวานนท์, "การทดสอบประสิทธิภาพของหลอดไฟ LED แสงสีต่างๆ เพื่อใช้ล่อหมึกหอม", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52, 4 - 7 กุมภาพันธ์ 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย