การพัฒนาคุณภาพและผลิตภัณฑ์พริกป่นเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยี

Publish Year International Journal 1
2015 exKwanhathai Chaethong, inดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, รองศาสตราจารย์, "Influence of sodium metabisulfite and citric acid in soaking process after blanching on quality and storage stability of dried chili", Journal of Food Processing and Preservation, ปีที่ 39, ฉบับที่ 6, ธันวาคม 2015, หน้า 2161-2170
Publish Year International Conference 1
2013 inดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, รองศาสตราจารย์, exMs. Kwanhathai Chaethong, exProf. Takamoto Suzuki, exProf. Osato Miyawaki, "Effect of roasting temperature on chili powder quality", Academic Plaza in FOOMA JAPAN, 2013, 11 - 14 มิถุนายน 2013, Tokyo ญี่ปุ่น