การประยุกต์ใช้ไมโครริงเรโซเนเตอร์เชิงแสงเป็นเซนเซอร์อนุภาคโลหะขนาดนาโนเมตร

Publish Year International Journal 2
2014 exFrank, T.D., exGifford, T.D., inดร.สุรศักดิ์ เชียงกา, รองศาสตราจารย์, "Minimalistic model for navigation of mobile robots around obstacles based on complex-number calculus and inspired by human navigation behavior", Mathematics and Computers in Simulation, ปีที่ 97, ฉบับที่ -, มีนาคม 2014, หน้า 108-122
2013 inดร.สุรศักดิ์ เชียงกา, รองศาสตราจารย์, "Optical Bistability Investigation in a Nonlinear Silicon Microring Circuit", JOURNAL OF LIGHTWAVE TECHNOLOGY, ปีที่ 31, ฉบับที่ 7, เมษายน 2013, หน้า 1101-1105
Publish Year International Conference 1
2015 exPanarit Sakunasinha, exSuksan Suwanarat, inดร.สุรศักดิ์ เชียงกา, รองศาสตราจารย์, "Mid-infrared supercontinuum in a Ge11:5As24Se64:5 chalcogenide waveguide", Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering, 6 กรกฎาคม 2015