การประมาณการแจกแจงแบบไฮเปอร์จีออเมตริกด้วยการแจกแจงแบบทวินามดัดแปลง

Publish Year International Journal 2
2014 inดร.จุฑาภรณ์ สินสมบูรณ์ทอง, รองศาสตราจารย์, "Krawtchouk’s Polynomial for Hypergeometric Distribution Approximation", KASETSART JOURNAL: NATURAL SCIENCE, ปีที่ 48, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2014, หน้า 301-312
2014 inดร.จุฑาภรณ์ สินสมบูรณ์ทอง, รองศาสตราจารย์, "Approximation to Hypergeometric Distribution with Modified Binomial Distributions", INTERNATIONAL JOURNAL of PURE MATHEMATICS, ปีที่ 1, ฉบับที่ 1, มกราคม 2014, หน้า 35-42