พัฒนาวัคชีนแบบกินจากไบโอฟิล์มของเชื้อ Streptococcus agalactiae ในปลานิล (Oreochromis niloticus L.)

Publish Year National Conference 1
2017 inดร.องอาจ เลาหวินิจ, รองศาสตราจารย์, inนายณรงค์ อาบกิ่ง, "การศึกษาผลของวัคซีนไบโอฟิล์ม Streptococcus agalactiae ในปลานิล", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 55 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 1 กุมภาพันธ์ 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย