ตัวรับที่สมมาตรแบบ D3h เพื่อจดจำคอเลสเตอรอลในน้ำ

Publish Year International Conference 1
2016 inดร.บุญฤทธิ์ สุขเจริญภิญโญ, อาจารย์, exP. Charoensumran, inดร.บุญส่ง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, ex A.P. Davis2, "Size does matter for cholesterol sensing with analogous synthetic macrocycles", 26th Anniversary World Congress on Biosensors (Biosensors 2016), 25 - 27 พฤษภาคม 2016, Gothenburg ราชอาณาจักรสวีเดน