การประเมินผลการตอบสนองของโครงสร้างที่ใช้เก็บของเหลวภายใต้แรงแผ่นดินไหว

Publish Year National Conference 1
2014 inดร.ทรงพล จารุวิศิษฏ์, รองศาสตราจารย์, exวิศิษฐ์ ภิญโญ , "การประเมินผลการตอบสนองของหอถังสูงของการประปาส่วนภูมิภาคภายใต้แรงแผ่นดินไหว", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 19, 14 - 16 พฤษภาคม 2014, ขอนแก่น ประเทศไทย