การตรวจสอบสายเปปไทด์สกัดจากพืชสมุนไพรที่สามารถยับยั้งการทำงานของเอนไซม์โปรตีเอสของเชื้อเอชไอวี

Publish Year International Conference 1
2012 exปาริชาติ ศรีสมัย, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, inดร.อัญชณี คูเบอร่า, รองศาสตราจารย์, "SCREENING OF THAI NATURAL MEDICINE EXTRACTS AGAINST HIV-1PROTEASE ACTIVITY", 7th International Symposium of the Protein Society of Thailand. , 29 - 31 สิงหาคม 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย