การค้นหาแอปตาเมอร์ยับยั้ง HIV-1 รีเวิร์สทรานคริปเทสที่กลายพันธุ์ เพื่อเป็นยายับยั้งไวรัสตัวใหม่ และการตรวจจับการกลายพันธุ์