การพัฒนาเครื่องปลูกมันสำปะหลังชนิดเกลียวลำเลียงคู่สำหรับรีดต้นมันสำปะหลังปักบนสันร่อง