การพัฒนาภาชนะบรรจุประเภทขวดจากยางพาราและโพลีแลคติกแอซิด

Publish Year International Conference 1
2014 inดร.ธาริณี นามพิชญ์, รองศาสตราจารย์, "Migration study of biodegradable blends of polylactic acid and epoxidized natural rubber", Annual International Conference on Intelligent Materials and Nanomaterials, AIMN 2014, 18 เมษายน 2014, อื่นๆ ประเทศไทย