การวิจัยพัฒนาพลังงานทางเลือก: เชื้อเพลิงสังเคราะห์