ผลกระทบของความถี่ไฟต่อพลวัตรและความหลากหลายของแมลงในป่าผลัดใบ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง

Publish Year National Conference 1
2013 exศศิธร หาสิน, exAkiniri Yamada, inดร.วัฒนชัย ตาเสน, รองศาสตราจารย์, exMizue Ohashi, "Subterranean nest of ant influence in soil CO2 effluxes from a dry evergreen forest", การประชุมสุดยอดมหาวิทยาลัยวจัยแห่งชาติครั้งที่2, 7 พฤษภาคม 2013 - 8 พฤษภาคม 2015, ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย