แผนผังความชอบผู้บริโภคและแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่ใช้สเปโตรสโคปีย่านใกล้อินฟาเรดแบบรวดเร็วของสมบัติทางกายภาพเคมีในผลไม้แช่อิ่มอบแห้ง