การผลิตเปปไทด์ที่เป็นพิษต่อเซลล์จากสมุนไพรไทยบางชนิด

Publish Year International Journal 1
2019 exChartchai Chaichana, exAriya Khamwut, exJanthima Jaresitthikunchai, exNarumon Phaonakrop, inดร.สุนันทา รัตนาโภ, รองศาสตราจารย์, exSittiruk Roytrakul, inดร.ณัฐนันท์ ต.เทียนประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "A Novel Anti-cancer Peptide Extracted from Gynura pseudochina Rhizome: Cytotoxicity Dependent on Disulfide Bond Formation", International Journal of Peptide Research and Therapeutics, ปีที่ 25, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2019, หน้า 769-777
Publish Year International Conference 1
2017 exChariya Jirayuthcharoenkul, inดร.ณัฐนันท์ ต.เทียนประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "Partially purified peptides from Brucea amarissima Desv. fruits possess anti-liver cancer activity", The 13th Asian Congress on Biotechnology 2017 (ACB 2017) "Bioinnovation and Bioeconomy", 23 กรกฎาคม - 27 กันยายน 2017, ขอนแก่น ประเทศไทย