การวิจัยและพัฒนาวัสดุ/ผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้

Publish Year International Conference 1
2015 inดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สิงห์ อินทรชูโต, รองศาสตราจารย์, exTananon Nudchanate, exKannika Sorakon, "Global Initiative on UPCYCLE Carbon Footprint Certification and Label Systems for Creative Waste Management and Greenhouse Gas Reduction", EcoDesign 2015, 2 - 4 ธันวาคม 2015, Tokyo ญี่ปุ่น
Publish Year International Copyrights 4
2018 inดร.สิงห์ อินทรชูโต, รองศาสตราจารย์, exนางสาว ดารุณี เสรีประเสริฐ, "กระเป๋า (3 เหลี่ยม)", Kasetsart University, 2018
2018 inดร.สิงห์ อินทรชูโต, รองศาสตราจารย์, exนางสาว ดารุณี เสรีประเสริฐ, "กระเป๋า (ใส่ดินสอ)", Kasetsart University, 2018
2018 inดร.สิงห์ อินทรชูโต, รองศาสตราจารย์, exนางสาว ดารุณี เสรีประเสริฐ, "ซองใส่สมุด", Kasetsart University, 2018
2017 inดร.สิงห์ อินทรชูโต, รองศาสตราจารย์, exนาย ปกรณ์ วิจิตรนันทกุล, "Table", Kasetsart University, 2017