คุณสมบัติการส่งผ่านของแม่เหล็กและตัวนำยวดยิ่งแกรฟีนขณะอยู่ใต้ภาวะความเครียดเชิงกล

Publish Year International Journal 1
2013 inดร.บำเหน็จ สุดชมโฉม, รองศาสตราจารย์, "Pseudo Spin Torque Induced by Strain Field of Dirac Fermions in Graphene", Chinese physics letetrs, ปีที่ 30, ฉบับที่ 12, พฤศจิกายน 2013, หน้า 126201-126201-5