นวัตกรรมการเอ็นแคปซูเลชันด้วยการอบแห้งแบบพ่นฝอยของสารสกัดจากถั่วเหลือง (Glycine max L. Merrill)

Publish Year International Conference 1
2014 exJongrak Poomkokrak, inดร.ชลิดา เนียมนุ้ย, รองศาสตราจารย์, exKwanchai Choicharoen, exSakamon Devahastin, "Encapsulation of soybean extract using spray drying", The 2nd International Conference on Agriculture and Agro-Industry 2014 (ICAAI2014) Fresh Produce, Novel Process and Health Product, 20 - 21 พฤศจิกายน 2014, เมือง เชียงราย ประเทศไทย