การประดิษฐ์ก๊าซเซนเซอร์โครงสร้างแบบ Core-Shell ลวดนาโน โดยใช้เทคนิค Atomic Layer Deposition เพื่อการตรวจจับก๊าซพิษ

Publish Year International Journal 1
2014 inดร.ชัชวาล วงศ์ชูสุข, รองศาสตราจารย์, ex K. Subannajui, exC. Wang, ex Y. Yang, ex F. G?der, exT. Kerdcharoen, ex V. Cimalla, ex M. Zacharias, "Electronic nose for toxic gas detection based on photostimulated core–shell nanowires", RSC Advances, ปีที่ 4, ฉบับที่ 66, ธันวาคม 2014, หน้า 35084-35088
Publish Year International Conference 1
2013 exYotsarayuth Seekaew, exWasu Klanritt, exSittipong Promchaem, inดร.ชัชวาล วงศ์ชูสุข, รองศาสตราจารย์, "Invention of Stereo Electronic Nose for Mobile Robot", Asian Conference on Chemical Sensors (ACCS 2013), 11 - 14 พฤศจิกายน 2013, เชียงใหม่ เชียงใหม่ ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2014 inดร.ชัชวาล วงศ์ชูสุข, รองศาสตราจารย์, exA. Wisitsoraat , exD. Phokharatkul, exM. Horprathum, exA. Tuantranont, exT. Kerdcharoen, exK. Subannajui, exY. Yang, exC. Wang, exF. G?der, exM. Zacharias, "Novel Fabrication of 1-D nanostructured Gas Sensors for Toxic Gas Detection", การประชุมนักวิจัยรุ่นใหม่ พบ เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ครั้งที่ 14, 23 - 25 ตุลาคม 2014, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย