ผลของเห็ดตีนแรด (Tricholoma crassum) ต่อระดับน้ำตาลในเลือดหนูทดลองที่เป็นเบาหวาน