ผลของการใช้เทคนิคการแทรกซึมภายใต้ภาวะสุญญากาศสำหรับการแช่อิ่มผลแก้วมังกร