การศึกษาสมบัติทางกายภาพและการเข้ากันได้กับระบบของสิ่งมีชีวิต ของโครงร่าง scaffold เซริซิน/ไคโตซาน ด้วยเทคนิคการประกอบได้เอง

Publish Year International Journal 1
2020 inดร.รังสิมา ชลคุป, exPimporn Uttayarat , exArkadiusz Chworos, inดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Noncovalent sericin-chitosan scaffold: Physical properties and low cytotoxicity effect", International Journal of Molecular Sciences, ปีที่ 21, ฉบับที่ 3, มกราคม 2020, หน้า 775-787
Publish Year International Conference 1
2016 inดร.รังสิมา ชลคุป, inดร.รัตนา ตันฑเทอดธรรม, exพิมพ์พร อุทยารัตน์, inดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Self-assembled sericin/chitosan scaffold: physical and biocompatible properties", 36th Australasian Polymer Symposium, 20 - 23 พฤศจิกายน 2016, Montra Lorne เครือรัฐออสเตรเลีย
Publish Year International Trademark 1
2016 inดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รังสิมา ชลคุป, inดร.รัตนา ตันฑเทอดธรรม, "โครงร่างเลี้ยงเซลล์ (scaffold) ระหว่างเซริซินและไคโตซาน และกรรมวิธีการผลิต", Kasetsart University, 2016