การค้นพบสารชนิดใหม่โดยการจัดการทางพันธุศาสตร์ของยีน Type III polyketide synthase

Publish Year International Journal 1
2015 exThanapipatsiri, Anyarat, exClaesen, Jan, exGomez-Escribano, Juan-Pablo, exBibb, Mervyn, inดร.อรินทิพย์ ธรรมชัยพิเนต, รองศาสตราจารย์, "A Streptomyces coelicolor host for the heterologous expression of Type III polyketide synthase genes", MICROBIAL CELL FACTORIES, ปีที่ 14, ฉบับที่ -, กันยายน 2015
Publish Year International Conference 2
2016 inดร.อรินทิพย์ ธรรมชัยพิเนต, รองศาสตราจารย์, "Discovery of venemycin, a novel Type I-Type III polyketide hybrid, from Streptomyces venezuelae", The 13th International Symposium on the Genetics of Industrial Microorganisms, 16 - 20 ตุลาคม 2016, Wuhan สาธารณรัฐประชาชนจีน
2014 exAnyarat Thanapipatsiri, exJuan-Pablo Gomez-Escribano, exMaureen Bibb, exMahmoud Al-Bassam, exLijiang Song, exGregory Challis, exMervyn Bibb, inดร.อรินทิพย์ ธรรมชัยพิเนต, รองศาสตราจารย์, "Genome mining of Streptomyces venezuelae reveals a novel polyketide-derived natural product.", The 17th International Symposium on the Biology of Actinomycetes (ISBA17), 8 - 12 ตุลาคม 2014, Kusadasi, Aydin, Turkey สาธารณรัฐโปรตุเกส