การศึกษาการผลิตและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนของยางรักเพื่อการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย

Publish Year International Conference 2
2018 inดร.วิชาญ เอียดทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Genetic diversity of Gluta lacqtuer clones in northeastern Thailand using by start codon targeted (SCoT) markers", International Conference of Agriculture and Natural Resources 2018 (ANRES 2018), 26 - 28 เมษายน 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 inดร.วิชาญ เอียดทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Genetic Diversity of Laccifera lacquer (Gluta laccifera) Clones in Northeastern Thailand Using by Start Codon Targeted (SCoT) markers", The Second International Conference Programme “Study of Oriental Lacquer Initiated by H.R.H. Princess Maha Chakri Sirindhorn for the Revitalization of Thai Wisdom” , 24 - 25 กรกฎาคม 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2014 inดร.วิชาญ เอียดทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ที่มาของยางรักดิบต่อการนำไปสืบสานงานหัตถกรรมเครื่องรักในเอเชียตะวันออก", สัมมนาวิชาการ วัฒนธรรม “รัก” ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, 9 กันยายน 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

แสดงความคิดเห็น

(0)