การประมาณค่าของตัวแปรในช่องสัญญาณแบบบล็อกเฟดดิ้งสำหรับตัวถอดรหัสปรับตัวได้แบบแมปเพื่อใช้ในระบบส่งวีดิโอเอ็มเพ็ก-4 กับตัวสลับลำดับแบบริงคอนโวลูชันนอลกับการกล้ำสัญญาณแบบริงคอนโวลูชันนอลเทลิสโค้ด

Publish Year International Conference 6
2014 inดร.ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ (มหาประคุณชัย), รองศาสตราจารย์, exนางสาว จีรนันท์ จั่นจตุรพันธ์, "The Reconfigurable Coding Design of MPEG-4 Medical Image in Time-varying Rician Fading Channels", 2014 International Symposium on Communications and Information Technologies (ISCIT), 24 กันยายน - 26 ตุลาคม 2014, Incheon สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี
2014 inดร.ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ (มหาประคุณชัย), รองศาสตราจารย์, exDuangjai Parnnark, "Perfomance Evaluation of Mismatched Source Transition Probability Matrix using in MAP Decoding for Video Transmission over Nakagami-m Block-fading Wireless Channels", ACEAIT2014, 28 - 30 มีนาคม 2014, โตเกียว ญี่ปุ่น
2013 inดร.ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ (มหาประคุณชัย), รองศาสตราจารย์, exJeeranan Janjaturaphan, exNirawit Sutavimol, "Reconfigurable Convolutional Interlavers with MAP Decoding for MPEG-4 Image Transmission Systems for Time Varying Rician Block-fading channels", The International Conference on Information and Communication Technology for Embedded Systems, 24 - 26 มกราคม 2013, อัมพวา สมุทรสงคราม ประเทศไทย
2013 inดร.ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ (มหาประคุณชัย), รองศาสตราจารย์, exDuangjai Parnnark, "Study on Mismatched Source Transition Probability Matrix using in MAP Source-controlled Channel Decoding for MPEG-4 Video Sequence Wireless Transmission Systems", 2013 13th International Symposium on Communications and Information Technologies (ISCIT), 4 - 6 กันยายน 2013, ภูเก็ต ประเทศไทย
2013 inดร.ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ (มหาประคุณชัย), รองศาสตราจารย์, ex Nirawit Sutavimol, "The Performance Evaluation of Reconfigurable Random Interleavers with MAP Decoding for MPEG-4 Medical Image Transmission Systems over Indoor Wireless Channels", ICNCC โดยพิมพ์ผลงานใน (International Journal of Future Computer and Communication, Vol. 2 No.4, August 2013), 1 - 4 สิงหาคม 2013, Hong Kong สาธารณรัฐประชาชนจีน
2012 exWaraporn Tumchart, inดร.ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ (มหาประคุณชัย), รองศาสตราจารย์, "Performance Analysis of MPEG-4 Medical Image Transmission Systems over Nakagami-m Block-fading Channels", International Conference of Information an Communication Technology for Embedded Systems (IC-ICTES2012), 22 - 24 พฤษภาคม 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 2
2014 exจีรนันท์ จั่นจตุรพันธ์, inดร.ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ (มหาประคุณชัย), รองศาสตราจารย์, "การออกแบบการเข้ารหัสและการสลับลำดับข้อมูลแบบตอนโวลูชันกับการถอดรหัสแบบแมปสำหรับระบบส่งข้อมูลภาพบนช่องสัญญาณที่มีการเปลี่ยนแปลงตามเวลาและเลือนหายแบบบล็อกไรดชียน", EECON37, 19 - 22 พฤศจิกายน 2014, เมือง ขอนแก่น ประเทศไทย
2013 exดวงใจ ปานนาค, inดร.ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ (มหาประคุณชัย), รองศาสตราจารย์, "การประเมินประสิทธิภาพของระบบการส่งลำดับข้อมูลแบบสุ่มที่กำหนดค่าได้ด้วยการถอดรหัสแบบแมปสำหรับระบบสื่อสารข้อมูลวีดิโอ", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 36 (EECON-36), 11 - 13 ธันวาคม 2013, รร เฟลิกซ์ กาญจนบุรี ประเทศไทย