การประเมินศักยภาพการใช้ขยะมูลฝอยเก่าเพื่อลดการปล่อยก๊าซมีเทนจากพื้นที่กำจัดมูลฝอย