การลดความเสียหายที่เกิดจากรังสีแกมมาในระดับสิ่งมีชีวิตโดย อาพิจีนิน

Publish Year International Journal 2
2016 inดร.ไพบูลย์ เรืองพัฒนพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSitthiphong Soradech, "Investigation of DPPH Radical Scavenging, Antioxidant and MelanogenesisStimulating Activities of Various Pigment Extracts from Thai Herbal Plants.", Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences, ปีที่ 7, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2016, หน้า 392-399
2013 exKanokporn Noy Rithidecha, inดร.ไพบูลย์ เรืองพัฒนพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exLouise M. Honikela, exMontree Tungjai, exMarc Golightly, exElbert B. Whorton, "Effects of 100 MeV protons delivered at 0.5 or 1 cGy per minute on the in vivo induction of early and delayed chromosomal damage", Mutation Research/Fundamental and Molecular Mechanisms of Mutagenesis., ปีที่ 756, ฉบับที่ 1-2, มิถุนายน - สิงหาคม 2013, หน้า 127-140
Publish Year National Conference 1
2013 inดร.ไพบูลย์ เรืองพัฒนพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exTungjai, M, exHonikel, L, exRithidech, K. N, "Reduction of Radiation-induced Toxic Effects by Apigenin Given to Mice after Irradiation", การประชุมนักวิจัยรุ่นใหม่ พบ เมธีวิจัยอาวุโส สกว.ครั้งที่ 13, 16 - 18 ตุลาคม 2013, หัวหิน ชะอำ เพชรบุรี ประเทศไทย