การศึกษากระบวนการผลิตสารให้กลิ่นหอมจากสารตั้งต้นแคโรทีนอยด์ที่สกัดได้จากกากปาล์มน้ำมันเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร