ผลของการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีต่อการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องในกระบวนการออโตฟาจี

Publish Year International Journal 1
2016 exAreerat Kunanopparat , exNattiya Hirankarn, inนายชัยวัฒน์ กิตติกูล, รองศาสตราจารย์, exPisit Tangkijvanich, inดร.อิงอร กิมกง, รองศาสตราจารย์, "Autophagy machinery impaired interferon signalling pathways to benefit hepatitis B virus replication", Asian Pac J Allergy Immunol, ปีที่ 34, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2016, หน้า 77-85
Publish Year National Conference 1
2016 exOngon Chotiwutidachar, inดร.อิงอร กิมกง, รองศาสตราจารย์, "การแสดงออกของโปรตีน ATG16L1 ในการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี", 8th International Kasetsart University Science and Technology Annual Research Symposium, 2 - 3 มิถุนายน 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย