การเคลื่อนที่ของคลื่นแรงโน้มถ่วงที่ตอบสนองต่อการกระจายความดัน