ระดับความชื้นในดินที่เหมาะสมในการให้น้ำเสริม และผลของการให้น้ำเสริมต่อคุณภาพและผลผลิตมันสำปะหลัง


แสดงความคิดเห็น

(0)