โครงการตรวจวัดแผ่นดินไหวตามจากกรณีเหตุการณ์แผ่นดินไหว ขนาด 4.3 ริกเตอร์ที่จังหวัดภูเก็ตเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2555