การพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการประเมินการปฏิบัติการสอนสำหรับการนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนิสิตสาขาการสอนวิทยาศาสตร์ และการใช้เกณฑ์ผ่านกระบวนการสะท้อนความคิด


แสดงความคิดเห็น

(0)