ผลกระทบของใบมีดจอบหมุนแบบใหม่ที่มีต่อลักษณะการสั่นสะเทือนของเครื่องพรวนจอบหมุนติดรถไถเดินตาม

Publish Year International Conference 1
2017 inดร.ศิริศักดิ์ เชิดเกียรติพล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธัญญา นิยมาภา, รองศาสตราจารย์, "Characteristics of Interaction Forces Acting on a Newly-Design Rotary Blade for Thai Walking Tractor", 19th International Conference on Food and Agricultural Engineering, Bali Indonesia Oct 23-24, 2017, 19 (10) Part XV., 23 - 24 ตุลาคม 2017, Bali สาธารณรัฐอินโดนีเซีย